Informujemy, że obecnie czas przygotowania zamówień do wysyłek wynosi około 2-3 dni roboczych. Odbiór osobisty- od ręki. Rury PE montażowe 25 i 32mm oraz długie trzonki oferujemy wyłącznie do odbioru własnego.

Regulamin

Wprowadzenie

Poniżej podajemy Regulamin Świadczenia Sprzedaży Drogą Elektroniczną określający zasady zakupów w Sklepie internetowym w Centrum Ogrodniczym "Iglak" Sp. z o.o. pod adresem iglak.com, zwanym dalej Sprzedawcą.
Wysłanie przez zamawiającego formularza zamówienia poprzez system Sprzedawcy stanowi złożenie przez zamawiającego oferty zawarcia umowy sprzedaży zawartych w "koszyku" produktów po cenach wyszczególnionych w sklepie oraz wybranych kosztach dostawy oraz pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo jego automatyczne potwierdzenie na podany w formularzu adres e-mail. W przypadku, jeśli po otrzymaniu od nas potwierdzenia złożenia zamówienia, nie prześlą Państwo pisemnej zmiany zamówienia lub jego warunków drogą mailową, faksową lub telefonicznie, przyjmuje się poniższe warunki realizacji zamówienia.

Firma, dane adresowe:

Centrum Ogrodnicze "IGLAK" Sp. z o.o. ul. Patriotów 18, 04-933 Warszawa

Organ, który zarejestrował działalność gospodarczą:

Działalność gospodarcza została zarejestrowana przez: KRS 0000738501 wpisany dnia 02-07-2018 NIP 9522183872 REGON: 380656306 Kapitał zakładowy: 150 000.00zł

Warunki realizacji

Sprzedawca oferuje wyłącznie sprzedaż produktów, których oferta znajduje się na stronach internetowych sklepu. W cenniku sklepu podano ceny brutto (zawierające podatek VAT). Ceny podane w sklepie internetowym mogą różnić się od cen detalicznych obowiązujących w sklepie stacjonarnym przy ul. Patriotów 18. Podane w sklepie ceny nie stanowią oferty, a wyłącznie zaproszenie do składania ofert w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Oferta sklepu nie jest równoznaczna z informacją o natychmiastowej dostępności oferowanych produktów.
Zamówione towary mogą zostać dostarczone przez współpracującą z nami firmę kurierską InPost Kurier zwanym dalej kurierem lub wysyłkę listem lub paczką priorytetową Pocztą Polską pod wskazany przez zamawiającego adres, wyłącznie na terytorium Polski, w dni robocze od poniedziałku do piątku. Przy składaniu zamówienia prosimy podać numer telefonu kontaktowego, najlepiej komórkowy, co ułatwi dostawę kurierowi oraz kontakt obsługi sklepu sprzedawcy!
Do każdej przesyłki dołączany jest paragon fiskalny bądź faktura VAT, na co kupujący wyraża zgodę.
Podane terminy doręczenia przesyłek nie są gwarantowane i stanowią przybliżony czas dostawy w jakim dany spedytor dostarcza większość przesyłek. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 30dni.

Wymagania techniczne

Do korzystania z systemu sprzedaży elektronicznej wymagana jest przeglądarka internetowa posiadająca dostęp do sieci internet, z włączoną obsługą plików cookie oraz języka skryptowego JavaScript.

Ostrzeżenie o potencjalnych zagrożeniach płynących z usług świadczonych drogą elektroniczną

Dokładamy wszelkich starań aby transakcja zakupu przebiegała w sposób bezpieczny. Prosimy o przestrzeganie ogólnych zasad poufności/bezpieczeństwa przy składaniu zamówienia. Dotyczy to zwłaszcza stałej aktualizacji oprogramowania na Państwa komputerze, aby zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa transakcji.

Zasięg działalności sklepu internetowego

Terytorium Polski

Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad

Sprzedający oświadcza, że zobowiązuje się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem ewentualnych wad wyraźnie wskazanych w ofercie sprzedaży.

Opis procedury reklamacyjnej

1.Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem sklep@trawnik.com lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
- imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego
- datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
- numer zamówienia
- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
2.Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
3.Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
4.Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
5. Przed wysłaniem towaru wymagamy kontu z nasza firmą. Nie odbieramy przesyłek z reklamacjami nadanymi za pobraniem. Do przesyłki należy dołączyć kopię dowodu zakupu (np. Faktura VAT, paragon, oświadczenie itp) oraz pisemny formularz reklamacyjny, w którym opisany jest rodzaj wady.
6. W przypadku odbioru uszkodzonej przesyłki dostarczonej Pocztą lub za pośrednictwem Firmy Kurierskiej prosimy o sporządzenie w momencie odbioru protokołu reklamacyjnego, choć jego brak nie oznacza automatycznego odrzucenia reklamacji jako bezzasadnej.
7. Zalecamy korzystanie z opcji dostawy przesyłek poleconych lub kurierskich, gdyż dla takich przesyłek istnieje możliwość monitorowania jej aktualnego statusu co przyspieszy rozpatrzenie reklamacji związanych z dostawą. W przypadku wyboru wysyłki listem zwykłym, jego czas dostawy może być długi a jednocześnie nie jest to przesyłka rejestrowana!
8. W przypadku reklamacji na produkty firmy Gardena Kupujący może skorzystać z gwarancji producenta świadczonej z opcją odbioru towaru na koszt gwaranta po wypełnieniu formularza reklamacyjnego i odbioru towaru na stronie: https://www.gardena.com/pl/serwis-i-wsparcie/serwis_gardena/ Gwarancja nie ogranicza ani nie wyklucza Rękojmi Sprzedawcy.

Prawo odstąpienia od umowy (dotyczy sprzedaży konsumenckiej)

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (patrz: kontakt) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Prawo do odstąpienia od umowy dotyczy wyłącznie sprzedaży konsumenckiej.

Skutki odstąpienia od umowy i Koszt zwrotu rzeczy (dotyczy sprzedaży konsumenckiej)

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy i zwrotu produktu zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas) nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, w tym opakowania które stanowi integralną część produktu.

Operator kart płatniczych

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

Brak możliwości odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
- Adresat: Centrum Ogrodnicze IGLAK, ul. Patriotów 18, 04-933 Warszawa, mail: sklep@iglak.pl
- Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ………………………………….
- Data zawarcia umowy…………..
- Imię i nazwisko…………………….
- numer zamówienia ……………….
- Adres………………………………….
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
- Data………………………………….

Rękojmia i gwarancja

W przypadku sprzedaży konsumenckiej obowiązuje Rękojmia Sprzedaży w ramach której Sprzedawca ponosi względem Klienta odpowiedzialność za wady fizyczne, jeśli wada zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od daty dostarczenia towarów Klientowi. Czas trwania rękojmi może ulec ograniczeniu w przypadku towarów świeżych (materiał roślinny). Wybrane towary niezależnie od Rękojmi mogą być objęte Gwarancją Producenta na warunkach przez niego określonych. Klient posiada możliwość wyboru co do drogi postępowania reklamacyjnego: z tytułu Rękojmi lub Gwarancji Producenta.

POLITYKA zachowania prywatności i Kodeks dobrych praktyk

Informujemy, że dane osobowe/adresowe podane podczas składania zamówienia będą wykorzystane jedynie do potwierdzenia zamówienia, wystawienia faktury VAT i zaadresowania przesyłki, zgodnie z dopuszczalnymi warunkami zawartymi w aktualnej Ustawie o Ochronie Danych Osobowych. Niniejszym deklarujemy, że Państwa Dane nie będę przez nas przetwarzane ani wykorzystywane w celach marketingowych!
Spełnienie nie zamówionego przez odbiorcę świadczenia drogą elektroniczną następuje na ryzyko Sprzedającego i nie nakłada na konsumenta żadnych zobowiązań zgonie z regułą Ineria selling.

Sklep wdrożył narzędzie Commerce Connector via pixel tracking (Handlowe połączenie wymiany danych przez śledzenie pikseli). Deklarujemy iż wyłącznie anonimowe dane o dokonanych zakupach (towar/ilość) są przekazywane do narzędzia Commerce Connector. W szczególności żadne dane Nabywcy lub dane umożliwiające identyfikację nabywcy w żaden sposób nie są udostępniane podmiotom trzecim, nawet dla celów statystycznych.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
- Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich),
- Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a przedsiębiorcą,
- Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
- Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do sądu polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy ubezpieczenia.
Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Pozostałe informacje

1. Wszystkie znaki towarowe i nazwy firm zostały użyte jedynie w celu informacyjnym.
2. Wyposażenie opcjonalne pokazane na zdjęciach prezentujących użycie produktu nie jest objęte aukcją, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.
3. Do każdej transakcji wystawiamy paragon fiskalny lub na życzenie- fakturę VAT. W tym przypadku prosimy o podanie dokładnych danych jakie znajdą się na fakturze w formularzu dostawy.
4. Proszę określić czy przesyłka ma być odebrana osobiście, wysłana ZA POBRANIEM, czy PO PRZEDPŁACIE na konto. W przypadku przedpłaty prosimy dokonać przelewu po otrzymaniu Faktury Pro-Forma. W tytule przelewu prosimy podać: numer zamówienia. Zakupione przedmioty zostaną wysłane niezwłocznie po wpłynięciu przelewu na nasze konto.
5. Do przedpłaty proszę doliczyć KOSZT PRZESYŁKI wybrany przez kupującego.
6. Kupując zgadzasz się na wszystkie warunki opisane na ofercie. Zakup pociąga za sobą konieczność zapłaty za zakupiony towar. Prosimy o rozważne podejmowanie decyzji zakupowych!