Sterowniki- elektrozawory- czujniki

Informacja

Producenci

  Ostatnio przeglądane

  Sterownik nawadniania na kran 1"-3/4" z zaworem 9V

  GB6980C

  Nowy produkt

  Bardzo łatwy w użyciu sterownik nawadniania. Otwiera i zamyka przepływ o określonym czasie wprowadzanym z dokładnością do 1 minuty.…

  Więcej szczegółów

  94,96 zł brutto

  Więcej informacji

  Bardzo łatwy w użyciu sterownik nawadniania. Otwiera i zamyka przepływ o określonym czasie wprowadzanym z dokładnością do 1 minuty. Przeznaczony jest do indywidualnego użytku w ogrodach przydomowych i działkowych, wyłącznie na zewnątrz pomieszczeń, do sterowania zraszaczami i systemami nawadniającymi czystą i chłodną wodą wodociągową. Do sterowania systemów mikronawadniających (o niskim przepływie): skrzynek balkonowych, donic tarasowych, rur kroplujących, pojedynczych zraszaczy ogrodowych itp. Ze względu na znaczne opory przepływu występujące u wszystkich sterowników nakranowych, nie są rekomendowane do zasilania zraszaczy o dużym przepływie np. sekcji skladającej się z kilku zraszaczy wynurzalnych.

  Sterownik służy do montażu zewnętrznego na kranach M3/4" (lub M1" po odkręceniu załączonego pierścienia redukcyjnego). Jednodrożny (jedno-sekcyjny). Obrotowa nakrętka do łatwego nakręcenia na kran- nawet znajdujący się przy murze. Możliwość indywidualnego zaprogramowania nawodnienia: do 8 nawodnień dziennie na określony czas i dzień tygodnia. Wbudowany kapturkowy wstępny filtr wejściowy. Ciśnienie pracy: 1,4-6,9bar, przepływ max. 900l/h. Automatyczny lub manualny tryb pracy. Zdejmowany moduł elektroniczny dla ułatwienia programowania. Odchylana pokrywka do ochrony panelu sterowania. Zasilanie: bateria alkaliczna 9V (niezałączona). Oferowany na blistrze, z załączoną z polską instrukcją obsługi.

  UWAGA: oferujemy najnowszą wersję sterownika wyprodukowanego w 2017 roku, która współpracuje z detektorem deszczu Greenmill GB6995C wyposażonym we wtyczkę typu mini-jack. Sterowniki do roku 2016 włacznie nie posiadałay gniazda mini-jack przez co nie współpracowały z detektorem deszczu blokujacym sterownik podczas i po opadach deszczu. W bieżącej wersji modyfikacji uległ również filtr przeniesiony z reduktora do głównej nakrętki dzięki czemu nie ulega pominięciu przy montażu na kranie 1". Dodatkowo zmodyfikowano panel sterujący wprowadzając czytelne symbole. Zastosowano nową uszczelkę komory baterii, łatwiejszą w montażu.
  PRZYCISKI STERUJĄCE:
  1. czas- używany do ustawienia bieżącego czasu i powrotu do ustawień zegara. Naciśnij i przytrzymaj dla ustawienia czasu, jednocześnie używając przycisków min, h, dzień.
  2. min- do ustawienia minut bieżącego czasu i czasu startu/zatrzymania nawadniania. Naciśnięcie zwiększa czas o 1 minutę. Używać razem przytrzymując przycisk czas.
  3. h- do ustawienia bieżącej godziny bieżącego czasu i czasu startu/zatrzymania nawadniania. Naciśnięcie zwiększa czas o 1h. Używać razem przytrzymując przycisk czas.
  4. dzień- do ustawienia bieżącego dnia tygodnia i dnia tygodnia w którym ma się odbyć nawadnianie (MO-TU-WED-TH-FR-SA-SU: PON-WT-ŚR-CZW-PIĄ-SO-NIE). Naciśnięcie zwiększa o jeden dzień. Używać razem przytrzymując przycisk czas.
  5. man/auto- do wyboru pomiędzy trybem ręcznym: włączenia-wyłączenia nawadniania a trybem automatycznym (wł/auto/wył).
  6. program- do zmiany lub wprowadzenia programu nawadniania (ustawienia czas włączenia i wyłączenia każdego z 8 programów). UWAGA: jeśli programator jest pozostawiony w trybie programowania przez okres jednej minuty bez wprowadzania modyfikacji, powróci samoczynnie do trybu automatycznego.
  7. wyjście/blokada- do usunięcia ustawień w trybie programowania lub do załączenia blokady panelu sterującego. Naciśnięcie nie zeruje ustawień bieżącego czasu. Dla zablokowania panelu naciśnij i przytrzymaj przycisk przez okres co najmniej 3 sekund. Dla zwolnienia blokady naciśnij i przytrzymaj przycisk ponownie przez okres co najmniej 3 sekund (na wyświetlaczu pojawi się symbol kłódki i litera A- Rys.2 poz.13).

  TRYBY PRACY:
  Wszystkie funkcje mogą zostać przywołane przez naciśnięcie przycisku man/auto.
  8. wł- gdy wybrany, strzałka na wyświetlaczu wskazuje na oznaczenie „wł” na panelu. Zawór zostanie otwarty rozpoczynając nawadnianie.
  9. auto- gdy wybrany, strzałka na wyświetlaczu wskazuje na oznaczenie „auto” na panelu. Sterownik nawadniania pozostaje w trybie pracy automatycznej i nawadnianie odbywa się zgodnie z planem ustawionym przez użytkownika. Jest to domyślny tryb pracy.
  10. wył- gdy wybrany, strzałka na wyświetlaczu wskazuje na oznaczenie „wył” na panelu. Zawór zostaje zamknięty, przepływ wody i nawadnianie nie odbywa się ani w trybie automatycznym ani w trybie ręcznym.

  WYŚWIETLANE SYMBOLE:
  11. Dzień tygodnia (w języku angielskim: MO-TU-WETH-FR-SA-SU odpowiada w języku polskim: PON-WT-ŚR-CZW-PIĄ-SOB-NIE)- wskazuje na bieżący dzień tygodnia w rybie automatycznym lub dzień nawadniania w trybie programowania.
  12. bateria- pojawienie się symbolu baterii wskazuje na niski stan naładowania baterii. Należy bezzwłocznie wymienić baterię na nową lub sprawdzić poprawność połączenia styków baterii!
  13. blokada (A i kłódka)- wskazuje że przyciski są zabezpieczone przed zmianą programu, bieżącego czasu bądź ręcznego załączenia zaworu.
  14. program- wskazuje numer programu w trybie programowania oraz ewentualnie symbol startu lub zakończenia nawadniania ON-OFF.

  RADA: Wstawiając baterię 9V do sterownika zwróć uwagę na właściwy kontakt baterii z przyłączem! Zalecamy dogięcie styków (baterii i przyłącza) przed montażem, aby kontakt był poprawny, w przeciwnym wypadku sterownik sygnalizuje, że bateria jest wyczerpana poprzez wyświetlenie ikony pustej baterii! W takim wypadku należy nacisnąć przez 3 sekundy przycisk "wyjście" (jeśli sterownik wejdzie w tryb blokady to nacisnąć przycisk ponownie przez 3 sekundy), dogiąć styki baterii i przyłączyć ponownie baterię.

  Proszę zwrócić uwagę, iż woda zasilająca sterownik musi być całkowicie bez zanieczyszczeń. Przedostanie sie zanieczyszczeń do membrany i wnętrza elektromagnesu powoduje ich czasowe zablokowanie dlatego zawsze należy instalować załączony filtr kapturkowy a jeśli woda nie jest filtrowana przez sprawny filtr centralny, również zainstalować filtr. Sterownika nie można używać przy pracy na wodzie niefiltrowanej! Zabrudzeni (np. piaskiem) zawsze występują w wodzie deszczowej zbieranej z dachu, ale spotykane są również w wodzie wodociągowej. Objawem przedostania się zanieczyszczeń do komory sterownika jest przeciekanie bądź zablokowanie się sterownika w pozycji otwartej! W przypadku dostania się zanieczyszczeń do sterownika należy oczyścić komorę elektromagnesu i membranę. W sieci zamieściliśmy film instruktażowy o nazwie "Konserwacja sterownika GB6980C", do znalezienia przez wyszukiwarkę (niestety nie możemy zamieścić tu linku do filmu). Aby uniknąć problemów z zablokowaniem sterownika prosimy o instalację dodatkowego filtra. W okresie zimowym sterownik należy przechowywać w miejscu zabezpieczonym przed mrozem.

  PARAMETRY:
  Panel: obrazkowy (od roku 2014)
  Wejście: F1" lub F3/4" (redukcja)
  Wyjście: Przyłącze kranowe F3/4" odkręcane (załączone)
  Programy: max. 8 dziennie
  Zasilanie: Bateria alkaliczna 9V DC 6LR61 (niezałączona)
  Gniazdo mini-jack do podłączenia opcjonalnego detektora deszczu GB6995C
  Polska instrukcja obsługi

  30 innych produktów w tej samej kategorii:

  Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również: